Why Love Andaman?

ทำไมต้องไปกับ LOVE ANDAMAN

ดูแลขยะ เรื่องเล็กของเรา เรื่องใหญ่ของโลก

ขึ้นชื่อว่า “ขยะ” ใครๆต่างก็บอกว่า เป็นสิ่งที่ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์แล้ว แต่ใครเหล่านั้น จะทราบหรือไม่ว่า ขยะ มีมูลค่ามหาศาล อย่างที่คาดไม่ถึงกันเลย ตัวอย่างเช่น การรีไซเคิล แก้วและพลาสติก ออกมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อย่างที่พบเห็นกันบ่อย ตามสื่อในสังคม ดังนั้นวันนี้ เลิฟอันดามัน ขอเป็นอีกสื่อหนึ่งเล็กๆ ในการส่งผ่านสาระสำคัญ เรื่องของการแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า เป็นการช่วยโลกใบเล็กๆของเรา ให้น่าอยู่ ลดปริมาณขยะ กลบ ฝัง เผา อันเป็นสาเหตุของโลกร้อน และมลภาวะตกค้าง อยู่ในพื้นแผ่นดิน แผ่นน้ำ ของเมืองไทย ที่เรารักกันค่ะ

โลกนี้ไม่มีขยะ เพราะทุกอย่างสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถ้าใส่ใจมองหาแนวทาง เชื่อไหมว่า ถ้าค้นขยะขึ้นมาจริงๆ การคัดแยกขยะนั้น ถือเป็นการสร้างมูลค่ามหาศาลแถมยังก่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้

  • สามารถลดปริมาณขยะลงได้ และสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จำเป็นต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลง ซึ่งขยะนี้สถานที่ที่ใช้ทำลายขยะก็นับวันแต่จะหายากลงทุกวัน แถมยังเป็นมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมด้วยค่ะ
  • สามารถได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ที่เราเรียกกันว่า (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เช่น กระดาษ ๑ ตัน ได้มาจากการตัดต้นไม้ใหญ่ถึง ๑๗ ต้น เพื่อมาใช้ทำเยื่อกระดาษ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะค่ะ ถ้าเราใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไม่มีคุณค่าและไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้อีก
  • สามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนั้น แทนที่จะต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งกว่าจะได้ต้องใช้พลังงานมากมาย ก็ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วนำมาหลอมใช้ใหม่คะ เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมของเราก็จะดีขึ้นคะ

ต่อมาก็เป็นเรื่องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะคะ เราสามารถแบ่งขยะออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ

  • ขยะเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ หรือที่ เรียกว่า ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืช ผัก เปลือก ผลไม้ อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูง เศษอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ใช้ทำปุ๋ยหมักได้ค่ะ
  • ขยะยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล หรือที่ แต่เดิม เรียกว่า ขยะแห้ง ได้แก่ พวก แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก
  • ขยะที่มีพิษภัยอันตราย ซึ่งเกิดจากบ้านเรือน สำหรับให้ประชาชนนำขยะ ที่พิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือนมาทิ้ง โดยตั้งไว้ตามสถานีบริการน้ำมัน และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งขยะพวกนี้ ได้แก่ หลอดไฟ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และถ่านไฟฉายที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ภาชนะใส่แลกเกอร์ และทินเนอร์ ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบรก น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ยารักษาโรค ที่เสื่อมคุณภาพ ฯลฯ อันนี้แยกไว้เลยนะคะ เพราะว่าการจัดการขยะเหล่านี้รัฐบาลจะต้องจ้างบริษัทเอกชนนำไปทำลายอย่างถูกหลักวิชาการต่อไปค่ะ ไม่เช่นนั้น ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองของเราไปก็ รับรองว่าปลาน้อยใหญ่ น้ำดื่มที่เราดื่ม ผลร้ายเหล่านั้น ย้อนกลับมาหาตัวเราอย่างแน่นอนค่ะ

เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้ที่เราเอามาฝากกันแล้ว เลิฟอันดามันหวังว่า ทุกๆท่านจะให้ความร่วมมือในการแยกขยะ กับเลิฟอันดามันทุกครั้งที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา และ นำสิ่งดีๆเหล่านี้กลับไปช่วยโลก ทั้งที่บ้าน รวมไปถึงที่ทำงานของทุกๆท่าน วางแผนอย่างเป็นระบบก่อนจัดการขยะ เพียงเท่านี้ โลกของเรา ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอย่างแน่นอนค่ะ