บริการรถรับ-ส่ง

บริการรถรับ-ส่ง

บริการรถรับ - ส่ง

 • รถตู้จากสนามบิน (10 ที่นั่ง)
  • ส่งเขาหลัก/โคกกลอย/ท้ายเหมือง/ท่าเรือทับละมุ/หาดบางเนียง/หาดบางลัก/ตะกั่วป่า  (ราคา 900 - 2,800 บาท)
  • ส่งเมืองภูเก็ต/อนุสาวรีย์/หาดในยาง/สนามกอล์ฟภูนาคา  (ราคา 1,100 บาท)
  • ส่งลากูน่า/เชิงทะเล/ไม้ขาว/กะทู้/หาดสุรินทร์/บางเทา/แหลมสิงห์/ท่าเรืออ่าวปอ/ห้าแยกฉลอง/หาดกมลา/กะหลิม/เกาะสิเหร่/หาดในทอน   (ราคา 1,300 บาท)
  • ส่งป่าตอง    (ราคา 1,400 บาท)
  • ส่งกะตะ/กะรน/อ่าวมะขาม/หาดพันวา/ราไวย์/แหลมพรหมเทพ/หาดในหาน   (ราคา 1,600 บาท)
  • ส่งไตรตรัง    (ราคา 1,700 บาท)
 • รถยนต์จากสนามบิน (สำหรับ 2 ที่นั่ง)
  • ส่งเขาหลัก/โคกกลอย/ท้ายเหมือง/ท่าเรือทับละมุ/หาดบางเนียง/หาดบางลัก/ตะกั่วป่า  (ราคา 700 - 2,200 บาท)
  • ส่งเมืองภูเก็ต/อนุสาวรีย์/หาดในยาง/สนามกอล์ฟภูนาคา  (ราคา 650 บาท)
  • ส่งลากูน่า/เชิงทะเล/ไม้ขาว/กะทู้/หาดสุรินทร์/บางเทา     (ราคา 700 ยกเว้นแหลมสิงห์ 750 บาท)
  • ส่งท่าเรืออ่าวปอ/ห้าแยกฉลอง/หาดกมลา/กะหลิม/เกาะสิเหร่/หาดในทอน/ป่าตอง (ราคา 800 บาท)
  • ส่งกะตะ/กะรน/อ่าวมะขาม/หาดพันวา/ราไวย์/แหลมพรหมเทพ/หาดในหาน   (ราคา 900 บาท)
  • ส่งไตรตรัง    (ราคา 950 บาท)
 • รถรับส่งจากโรงแรมในวันเที่ยวทริป
  • ฟรี ค่ารถรับ-ส่งโรงแรมโซนเขาหลักสู่ท่าเรือทับละมุ (สำหรับทริปสิมิลัน ตาชัย และ สุรินทร์) 
  • กรณีลูกค้าพักโรงแรมโซนภูเก็ตต้องการรถรับ-ส่งไปท่าเรือทับละมุ เขาหลัก มีค่าบริการท่านละ 300 บาท/ทริป
  • ฟรี ค่ารถรับ-ส่งโรงแรมโซนภูเก็ตสู่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต (สำหรับทริปไม้ท่อน ราชา-ไม้ท่อน และ รอก) ยกเว้น ท่านที่พักในโซนราไวย์, ในหาน, ในทอน, ลายัน, ลากูน่า, เชิงทะเล, บางเทา, แหลมยามู, สนามบิน, ในยาง, ไม้ขาว, ถลาง, เคปพันวา, สิเหร่เบย์, อ่าวปอ มีค่าบริการเพิ่มท่านละ 200 บาท/ทริป
 • บริการซิตี้ทัวร์ภูเก็ต
  • 6 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต รับจากสนามบินภูเก็ต/ที่พักภูเก็ต 
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 2,200 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 2,500 บาท 
  • 8 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต รับจากสนามบินภูเก็ต/ที่พักภูเก็ต 
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 2,700 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 3,300 บาท 
  • 6 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต รับ-ส่งเขาหลัก
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 3,300 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 4,000 บาท 
  • 8 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต  รับ-ส่งเขาหลัก
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 3,800 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 4,600 บาท
 • บริการซิตี้ทัวร์เขาหลัก
  • 6 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์เขาหลัก รับ-ส่งสนามบิน ภูเก็ต
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 3,300 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 4,000 บาท 
  • 8 ชั่วโมง ซิตี้ทัวร์เขาหลัก รับ-ส่งสนามบิน ภูเก็ต
   • รถเก๋ง (สำหรับ 2 ท่าน)   ราคา 3,800 บาท
   • รถตู้   (สำหรับ 10 ท่าน)  ราคา 4,600 บาท