Why Love Andaman?

ทำไมต้องไปกับ LOVE ANDAMAN

สีสันปะการัง

เรื่องของโลกใต้น้ำคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ ถ้าขาดสิ่งนี้ สีสันที่ธรรมชาติวิจิตรบรรจงสร้างขึ้นมาให้เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ที่เรียกกันว่า “ปะการัง” หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลหลายๆอย่างของปะการังนะคะ

  • ปะการังเป็นสัตว์ทะเล ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่ใช่พืชแต่อย่างใด
  • โครงร่างปะการัง มีหินปูนเป็นแข็งที่เปรียบเสมือนกระดูก รองรับตัวปะการังขนาดเล็กรูปทรงกระบอก ที่ปลายกระบอกมีหนวดที่คอยโบกสะพัดจับอาหาร
  • อาหารของปะการัง แพลงตอนในน้ำเป็นอาหารที่ใช้ในการดำรงชีพ อีกส่วนหนึ่งยังมาจากสารอาหารที่สาหร่ายเซลเดียวสร้างขึ้น มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลและอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อตัวปะการังอย่างเกื้อกูลกัน ทำให้ปะการังมีชีวิตรอดอย่างสมบูรณ์

แนวปะการังมักจะพบในแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศน์ที่สลับซับซ้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่างสมดุล โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งหลบภัย และแหล่งหากิน แต่ปัจจุบันผลผลิตเหล่านั้นลดลงเนื่องจาก การเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการัง

ปะการังฟอกขาว

ปะการังฟอกขาวเป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้ สาเหตุที่ทำให้ปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่กว้างครอบคลุมพื้นที่น่านน้ำในระดับประเทศหรือกินอาณาเขตกว้างในระดับภูมิภาคได้ คือ อุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ ในปี 2553 ที่นับเป็นปีที่แนวปะการังเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อุณหภูมิน้ำทะเลจากปกติ 29 องศาเซลเซียสได้เริ่มสูงขึ้นเป็น 30 องศาเซลเซียสตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2553 และสูงขึ้นเรื่อยๆ สามสัปดาห์ต่อมาปะการังได้เริ่มฟอกขาวแผ่พื้นที่เป็นวงกว้างคลุมทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ทำให้แนวปะการังฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายมาก แต่สำหรับแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลันด้านฝั่งตะวันตกของเกาะ ถือเป็นโชคดี ที่ได้รับแรงจากคลื่นลม ทำให้อุณหภูมิของน้ำไม่สูงตลอดเวลา ปะการังจึงฟอกขาวน้อยกว่าด้านอื่นๆ จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ปะการังในทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวเกือบทุกชนิด ยกเว้นเพียง 3-4 ชนิดเท่านั้น คือ ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังลายดอกไม้ และปะการังดาวใหญ่

ดั้งนั้นหากมีโอกาสและมีหนทางที่จะช่วยลด สภาวะโลกร้อนได้ เลิฟอันดามันก็หวังว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ในการอนุรักษ์ ทั้งการลดขยะ โดยวิธีแยกขยะ เพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้บริการโรงแรมที่มีหัวใจสีเขียวในการอนุรักษ์ โครงการปลูกป่าโกงกาง ร่วมเก็บขยะริมชายฝั่ง และอีกหลายๆโครงการที่ต้องใช้ พลังมือร่วมอนุรักษ์ อีกมากมายในการดูแลโลกสวยๆของเราใบนี้ ให้งดงามอย่างที่เคยเป็นตลอดไปค่ะ