บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman) บริษัทผู้นำด้านการท่องเที่ยวทางเรือ (Speed Boat) ของหมู่เกาะฝั่งอันดามันของประเทศไทยในระดับ Premium Service ใบอนุญาตเลขที่ 34/00771 ทะเบียนเลขที่ 0825554000447 รวมถึงบริษัทในเครือ ประกาศรับสมัครงาน ตามรายละเอียด ดังนี้.

 • ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 12 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558)

  • ตำแหน่ง ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกการตลาด (Marketing Officer) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์ (Senior Webmaster) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง กราฟิก ดีไซน์เนอร์ (Senior Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง หัวหน้างาน แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี (Accounting Officer) จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง หัวหน้างาน แผนกสินค้าคงคลังและจัดซื้อ (Inventory & Purchasing Supervisor) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกธุรการ (Administration Officer) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานประจำร้านค้าของที่ระลึก (Souvenir Shop Staff) จำนวน 1 อัตรา
 • สวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมสำหรับพนักงาน นอกจากที่กฎหมายกำหนด

  • เงินโบนัสพิเศษประจำปี
  • การขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
  • การท่องเที่ยวหมู่เกาะฝั่งอันดามันของบุคลากรและครอบครัว

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัคร หรือรายละเอียดแนะนำตนเองมาได้ที่

บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด

เลขที่ 56/82 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

โทรศัพท์ (Tel) : 076 486 095-6

โทรสาร (Fax) : 076 486 097

มือถือ (Mobile) : 081-9709977

E-Mail : hr@loveandaman.com

Download ใบสมัคร ได้ที่ Website : http://www.loveandaman.com/career.htm

 • หลักฐานประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)

  • ใบสมัคร / Resume
  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษาได้แก่ Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร
  • ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วขึ้นไป (สีหรือขาวดำก็ได้แต่ควรแต่งกายชุดสุภาพ)
  • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมการทดสอบภาษา
   การผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
   ปล. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

หมายเหตุ

กรุณาส่งใบสมัคร/Resume มาทาง E-Mail : HR@LoveAndaman.com ส่วนหลักฐานการสมัครอื่นๆ สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือ Scan แล้วส่ง Mail มาได้ โดยหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อนัดหมายในการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่ Scan แล้วส่ง Mail มา ขอให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับที่มีการลงนามจริง ข้างต้นมาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

 
 • Download เอกสาร
 • - เอกสารรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • - แบบฟอร์ม ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • - เอกสารรายละเอียดการรับสมัครงาน
 • - แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน